Όροι Χρήσης

Η Επιχείρηση με την επωνυμία CLOSS COLLECTION  σας καλωσορίζει στην Ιστοσελίδα της www.closscollection.com μέσω της οποίας μπορείτε να ενημερώνεστε για τα προιόντα μας και να πραγματοποιείτε εξ αποστάσεως τη διαδικτυακή παραγγελία σας.

Οι παρόντες όροι λειτουργίας και χρήσης της ιστοσελίδας είναι απολύτως συμβατοί με το ισχύον ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο, ενώ ο χρήστης που επισκέπτεται τον διαδικτυακό τόπο, αναγνωρίζει ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων αυτών, τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησής τους.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το άρθρο 4 του π.δ. 131/2003, η Επιχείρηση, σας ενημερώνει για τα ακόλουθα:

Έδρα :  ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΨΙΛΟΝ , ΦΑΛΗΡΑΚΙ , ΡΟΔΟΣ

ΑΦΜ : 166090848

Εmail : info@closscollection.com

Ε-shop :

Νewsletter:

 

Πνευματικά Δικαιώματα :

 

Χρήση Coookies :

Επικοινωνία:

Διάφοροι Όροι :

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία :

                         

Η Συγκατάθεση σας:

Αλλαγές στους Γενικούς Όρους :